logotyp

Program MŠ na školní rok

Program mateřské školy na školní rok

 

Zásady školního vzdělávacího programu "Svět plný pohádek":

 • dítě se musí cítit v bezpečí
 • dítě se učí tím co samo dělá, co samo zkusí a v čem se aktivně uplatní
 • všestranně rozvíjí svou osobnost podle individuálních potřeb a postupuje svým tempem
 • podpora tělesného rozvoje a zdraví
 • osobní spokojenost a pohoda
 • příprava na školu je přirozenou a samozřejmou součástí práce mateřské školy 
 • podpora a vytváření vzájemných vztahů mezi dětmi a dospělými

Školní vzdělávací program "Svět plný pohádek" je koncipován do následujících 6ti bloků:

1. Vítej v pohádce


Tento blok je zařazován během měsíce září, jeho obsah je postaven na adaptaci dětí. Pro nové děti na jejich začlenění do skupiny ostatních dětí, poznávání režimu dne, upevňování a rozvíjení sebeobsluhy, hygienických návyků, stolování apod. U starších dětí na jejich přijetí nové role staršího kamaráda a předškoláka. Společně se vytvářejí pravidla soužití.

2. Pohádky pod listím

Obsah tohoto bloku budeme zařazovat od října do prosince. Obsahem bude poznávání ovoce a zeleniny, práce na zahrádce, pozorování a poznávání podzimního počasí, změn v přírodě, listnaté a jehličnaté stromy, volně žijící zvířata a poznávání okolí v obci, rozdíly mezi městem a vesnicí.

3.Pohádky z kožíšku

Blok bude zařazen v období měsíců ledna až března. Děti se budou seznamovat a pozorovat změny v přírodě (sníh, led), získají povědomí o světě se zaměřením na oblasti stálého sněhu a ledu, budou poznávat zimní sporty, zaměříme se také na ochranu svého zdraví, poznávání lidského těla a vysvětlíme si proměny způsobené lidskou činností a budeme hledat způsoby ochrany životního prostředí. Celým zimním obdobím nás budou provázet pohádky.

4. Pohádky z duhy

Od března budeme prohlubovat elementární znalosti o jarní přírodě, budeme pozorovat květiny, stromy, hmyz, rozvineme povědomí o domácích zvířatech a jejich užitku pro člověka, seznámíme se s různými druhy povolání, budeme probouzet u dětí zájem o knihy jako zdroje mourosti, zábavy a učení.

5. Toulavé pohádky

Budeme se seznamovat se změnami aproměnami živé a neživé přírody (zkoumat vlastnosti jednotlivých skupenství), seznámíme se s vlastnostmi vody a životem okolo vodních ploch a v nich (rybníky, potoky, řeky, moře), v letních měsících budeme i cestovat různými dopravními prostředky, pozorováním budeme rozvíjet poznatky o rostlinách, hmyzu, budeme vnímat barevnost léta. Seznámíme se s kulturou, uměním nejen naší země, ale získáme i povědomí o jiných zemích a jejich kultuře. Také se seznámíme s exotickými druhy zvířat, budeme pracovat s encyklopediemi (vesmír, vyhynulá zvířata a pod.)

6. Slavíme s pohádkou

Tento integrovaný blok bude zařazován v průběhu celého roku, témata budou volena podle důležitých svátků a příležitostí v roce. Pomocí tradic budeme u dětí podporovat zažití radostné atmosféry, sounáležitosti k druhým a k naší zemi. Zařazováním tohoto bloku budou mít děti možnost seznámit se s lidovými zvyky, říkadly, básněmi, písněmi, poznat rituály. Tradice vnesou do našeho života řád, radost, pospolitost a mravní hodnoty.Naše školka nabízí:

 1. logopedickou prevenci
 2. předplavecký kurz
 3. divadelní představení několikrát do roka
 4. poznávací výlety

 

.
  >>


RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Čtyřlístek Novosedlice

obrázek
Nezvalova 388/147
Novosedlice
417 31

Telefon :
+420 417 539 538, 702 127 240

IČO: 70971323

E-mail: ms.novosedlice@quick.cz

NÁSTĚNKA

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější akce v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Čtyřlístek, Novosedlice
Bzzz
Mňauau
Kvak

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign